نسل نوین

آستان دولت الکترونیک، نقطه تماس سرویس های پیشخوان دولت و کسب و کارهای خصوصی

سرویس دهنده

آستان سرویس دهندگان الکترونیک، سرچشمه دریافت سرویس های پیشخوان دولت الکترونیک

دولت خلاق

آستان دولت خلاق، بهره برداری از فن آوری در خدمت حکمرانی

درباره ما

آستان، مرجعی است برای ارایه سرویس های دولت الکترونیک برای کسب و کارهای خصوصی بستر اینترنت.آستان، درگاهی است برای اتصال کسب و کار شما به دستگاه های اجرایی و ارایه دهندگان خدمات پیشخوان دولت الکترونیک.

آستانه دولت الکترونیک

آستانه، ارتباط کسب و کارهای خصوصی حوزه فن آوری به سرویس دهندگان دولتی خدمات عمومی دولت الکترونیک (PGSB)

ما در خدمت نوآوری و کهنه کار هستیم

آستان اگرچه امروز و پس از تصویب قوانین صریح و روشن آغاز به کار کرده است لیکن این سرویس‌دهی بر پایه‌ی تاریخچه‌ای ده ساله بنا شده است. دایر کردن سرویس‌های کلیدی و میان‌بخشی دولت الکترونیک برای حدود ده سال در کارنامه‌ی لایه‌های مدیریتی و اجرایی آستان است.

بر آستان دولت الکترونیک

آستان اگرچه امروز و پس از تصویب قوانین صریح و روشن آغاز به کار کرده است لیکن این سرویس‌دهی بر پایه‌ی تاریخچه‌ای ده ساله بنا شده است. دایر کردن سرویس‌های کلیدی و میان‌بخشی دولت الکترونیک برای حدود ده سال در کارنامه‌ی لایه‌های مدیریتی و اجرایی آستان است.

آستان برای شما چه می‌کند؟

آستان، دارنده مجوز از سازمان فناوری اطلاعات، تنها شرکت خصوصی بدون وابستگی به ارگان دولتی و حاکمیتی است که سرویس های دولت الکترونیک را در خدمت بخش های خصوصی قرار می دهد. سرویس هایی که تا چندی پیش منحصر به شرکت های دولتی بوده اند

آستان، خدمات قانونی، پایدار و برخطی به سرویس‌گیرندگان ارایه می‌کند. این خدمات بر مبنای مجوزهای قانونی به دارندگان مجوز‌های قانونی ارایه می‌شود تا خدمت گیرنده از حیث امنیت داده، بروز بودن داده و پایداری سرویس اطمینان داشته باشد.

آستان، شما را در تمام مراحل اخذ مجوز، دایرکردن سرویس و پشتیبانی خدمت یاری می‌کند و از رسیدن سرویس باکیفیت و استاندارد به خدمت‌گیرنده‌ی نهایی اطمینان حاصل می‌کند.

ما از نگاه آمار

0
میلیون ذینفع
0
میلیارد تراکنش در سال
0
نهاد دولتی
0
سرویس
0
دستگاه سرویس دهنده

ارائه کلیدی ترین سرویس ها

آستان، گذرگاه‌های داده‌ی دولت الکترونیک قرار گرفته است تا کسبوکارهای خصوصی ( و شبه خصوصی) را به کلیدی ترین خدمات دولت الکترونیک متصل کند.

ارائه کلیدی ترین سرویس ها

آستان، گذرگاه‌های داده‌ی دولت الکترونیک قرار گرفته است تا کسبوکارهای خصوصی ( و شبه خصوصی) را به کلیدی ترین خدمات دولت الکترونیک متصل کند.

مشتریان ما

با ما در تماس باشید